Avantajele medierii

Avantajele medierii pentru părţi sunt o mulţime. Câteva dintre ele ar fi:

 • medierea este pe departe mai puţin stresantă decât calea litigioasă clasică, deasemenea mult mai puţin costisitoare
 • economie de timp
 • fixarea datei şi orei şedinţei de mediere aparţine deciziei comune a părţilor, în funcţie de agenda acestora
 • părţile pot alege mediatorul, de comun acord
 • şedinţele de mediere sunt confidenţiale şi nu publice
 • în sala de judecată trebuiesc respectate anumite reguli procedurale stricte. Procedura în instanţă este formală. În cazul şedinţelor de mediere focalizarea este pe interesul părţilor şi pe voinţa lor, procedura fiind informală.
 • soluţia, în cazul unui proces, este impusă părţilor de judecător după administrarea probatoriului pe când, în cazul medierii, soluţia aparţine în exclusivitate părţilor. Mediatorul nu poate impune nimic acestora.
 • prin mediere se sting conflicte care poate au început foarte de timpuriu şi se preîntâmpină apariţia altora
 • în instanţă întotdeauna există învinşi şi învingători. În urma medierii toate părţile au de câstigat

Avantajele medierii pentru avocaţi şi jurişti

 • în şedinţa de mediere avocaţii pot să-şi folosească capacităţile intelectuale şi spiritul combativ fără constrângeri şi fără să rişte sancţiuni
 • nu riscă pierderea clienţilor ca în cazul unui verdict negativ în instanţă
 • la soluţionarea litigiului prin mediere avocatul poate percepe un onorariu de succes, onorariu garantat de trăinicia acordului de mediere
 • recuperarea taxei de timbru, când este cazul
 • medierea oferă practicienilor dreptului un mai mare control asupra înţelegerii
 • principiul confidenţialităţii îi ajută să menţină imaginea clienţilor lor
 • economisesc timpul lor şi al clienţilor lor prin procedura  medierii

Leave a comment

Află mai multe...

Medierea este o alternativă simplă şi eficientă de soluţionare a disputelor.

Află mai multe...

Contact

Sunt aici să vă ajut să ajungeţi la o înţelegere avantajoasă, eficientă şi durabilă.

Trimite un email